นโยบายการใช้งานเว็บไซต์

ข้อกำหนดและนโยบายการใช้งานเว็บไซต์

เกี่ยวกับข้อปัฏิบัติในการใช้งานเว็บไซต์ ใจความความสำคัญคือ “การเข้าชมเว็บไซต์แห่งนี้ถือว่าท่านได้ทำการตกลงและรับทราบในข้อกำหนดของนโยบายการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียบร้อยแล้ว”

การปฏิเสธความรับผิดชอบ
– หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการรวมถึงการให้บริการสัญญาณ ให้ยึดข้อมูลจากผู้ให้บริการหลักเท่านั้น ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนในความรับผิดชอบในเงื่อนไขของผู้ให้บริการ